các bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Đồng thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022
Ngày đăng 18/02/2022 | 07:57  | Lượt xem: 624

Phát huy truyền thống quý báu của quê hương, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là công tác tuyển quân) là khâu đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt và lâu dài; đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân Quận, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Long Biên, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân phường, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò tham mưu tích cực của các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự phường nên công tác tuyển quân của phường Phúc Đồng đạt được nhiều kết quả tốt; đã tuyển chọn những nam công dân ưu tú có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khoẻ để lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng uỷ phường phát biểu động viên
và giao nhiệm vụ cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức thực hiện các bước trong công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; Ban chỉ huy quân sự phường và các đồng chí uỷ viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường ra Nghị quyết lãnh đạo, triển khai kế hoạch thực hiện công tác đăng ký, quản lý danh sách và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. Các tổ dân phố trên địa bàn phường đã nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các tổ dan phố; các trường hợp tạm vắng, tạm trú và các đối tượng trong diện miễn gọi hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác khám sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của các công dân được thực hiện đúng quy định. Năm 2022, phường Phúc Đồng có 410 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; qua rà soát bình cử tại các tổ dân phố đã có 99 nam công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển. Kết quả sau khi thực hiện các bước tuyển chọn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã chọn được 05 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, (trong đó có 03 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ), hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu quận giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuân, Chỉ huy trưởng quân sự phường quán triệt nhiệm vụ
trước khi tân binh lên dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại quận Long Biên

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn phường vẫn còn một số hạn chế: Một số gia đình và công dân còn chưa chủ động trong việc cung cấp các giấy xác nhận làm căn cứ xét tạm hoãn do vậy vẫn còn có sự biến động khi phát giấy điều động khám sơ tuyển. Công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn phường mắc các bệnh về mắt và hiện tượng xăm hình trên người có xu hướng gia tăng... Trong khi đó, chỉ tiêu, yêu cầu về chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận giao thì ngày càng cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phúc Đồng cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự tới toàn thể nhân dân, nhất là đối với các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Đây là nội dung có vai trò hết sức quan trọng, trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nhận thức đầy đủ việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ; đồng thời, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân phường thực hiện đầy đủ các bước cụ thể thực hiện công tác tuyển quân. Thực hiện các bước trong công tác tuyển quân yêu cầu Ban chỉ huy quân sự phường, các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, các đồng chí tổ trưởng các tổ dân phố phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực trong suốt quá trình tuyển quân; cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới đạt hiệu quả.

Ba là, cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo và động viên kịp thời đối với quân nhân và gia đình quân nhân. Thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản về chế độ, chính sách, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân phù hợp với tình hình mới; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho các quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương...

Thực hiện các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, động viên các thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.