các bài viết chuyên sâu

Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường Thạch Bàn năm 2021
Ngày đăng 13/01/2022 | 16:45  | Lượt xem: 644

Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP, UBND thành phố cụ thể bằng quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định kinh doanh, giúp người dân đặc biệt các đối tượng yếu thế: người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng ổn định đời sống, đảm bảo công tác an sinh xã hội nói chung.

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách đồng thời phát huy được tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào các điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Việc thực hiện công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố trên địa bàn phường Thạch Bàn đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND quận Long Biên đặc biệt là Phòng Lao động TBXH quận, Thạch Bàn là địa phương đầu tiên của quận Long Biên tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, xét duyệt và chi trả chế độ hỗ trợ cho người lao động tự do cũng như hộ kinh doanh.

  Kết quả đến thời điềm hết 31/12/2021 UBND phường Thạch Bàn đã hỗ trợ các đối tượng cụ thể: 505 đối tượng lao động tự do với số tiền 757,5 triệu đồng, 175 hộ kinh doanh với số tiền 525 triệu đồng; 19 hộ cận nghèo, 295 đối tượng bảo trợ xã hội, 141 người có công, thân nhân người có công, 13 chủ nhóm lớp mầm non tư thục,  đối với các đối tượng là lao động tự do, hộ kinh doanh, UBND phường vẫn tiếp nhận hồ sơ theo quy định đến hết 31/1/2022.

Hội đồng xét duyệt trợ cấp của phường họp xét duyệt hồ sơ lao động tự do theo Quyết định 3642/QD-UBND

Chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do mất việc do đại dịch Covid-19

Chi trả hỗ trợ hộ kinh doanh bị ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Bên cạnh đó UBND phường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện chi trả cho 671 đối tượng lao động tự do không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo NQ 68 (nguồn của UB MTTQ thành phố), hỗ trợ đột xuất cho 2.021 hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhu yếu phẩm trị giá 455 triệu đồng, vận động huy động quỹ vắc xin và phòng chống dịch được 824 triệu đồng. Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid trên địa bàn phường thực hiện theo đúng nguyên tắc kịp thời, đầy đủ, công khai, đúng đối tượng.

UBND-UBMTTQ phường hỗ trợ các hộ bị cách ly tại tổ dân phố 17 phường Thạch Bàn

Lãnh đạo UBMTTQ quận, UBMTTQ phường trao trợ cấp cho người lao động tự do bị mất việc do ảnh hưởng của địa dịch Covid-19 hưởng nguồn MTTQ thành phố Hà nội

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP còn một số khó khăn vướng mắc, rất khó cho Hội đồng xét duyệt của phường khi xem xét hồ sơ:

Thứ nhất: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 số lượng rất đông, lĩnh vực công việc rất rộng, kinh doanh không trên địa bàn phường (ở quận huyện khác) nên Hội đồng xét duyệt của phường rất khó kiểm soát, khó xác minh thông tin về nội dung công việc, thời gian mất việc của người lao động.

Thứ hai: Người lao động tự do khi kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp đối với hộ kinh doanh bởi nhóm hộ kinh doanh này là nhỏ lẻ, thuộc hộ miễn thuế nhưng không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh mức 3 triệu đồng/hộ. Đối với nhóm hộ kinh doanh này rất tuân thủ quy định của pháp luật họ bắt đầu kinh doanh là chấp hành kinh doanh hoặc đăng ký thuế; hiện nay việc hỗ trợ chính sách hỗ trợ đang bị lọt nhóm đối tượng này, họ rất bức xúc. Đối với nhóm đối tượng này hỗ trợ lao động tự do cũng không có văn bản, căn cứ để thực hiện hỗ trợ.

Thứ ba: Việc xác định hộ kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh đối với Hội đồng xét duyệt phường rất khó xác định do cấp trên không có hướng dẫn cụ thể, do vậy ranh giới hỗ trợ đối tượng thuộc nhóm hỗ trợ này rất khó xác định.

Mặc dù nhiều khó khăn, nhiều bất cập như vậy nhưng kết quả của chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố của phường Thạch Bàn nói riêng, quận Long Biên và Thành phố Hà Nội nói chung đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, bao phủ được nhiều đối tượng thực sự gặp khó khăn do đại dịch, làn toả tính nhân văn của nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch do vậy chính quyền địa phương luôn xác định ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất để người dân được hưởng lợi từ chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước.