các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của phường Phúc Đồng năm 2021
Ngày đăng 13/01/2022 | 16:26  | Lượt xem: 466

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 03 Chương trình công tác trọng tâm của Quận uỷ giai đoạn 2021-2025.

Với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt mọi khó khăn, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ đều đạt kết quả tốt, cụ thể:

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy năm 2021: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm ban hành 04 nghị quyết chuyên đề; xây dựng 3 kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ; Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và 18 kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành uỷ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; 02 chuyên đề về “Rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố và công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ”. Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế làm việc của BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị; phân công lại nhiệm vụ cho Đảng uỷ viên.

Hằng tháng, Ban chấp hành Đảng bộ họp đều có Nghị quyết của Ban chấp hành và gửi đến Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các Chi bộ để căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ đều kiểm soát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, hàng tháng Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần với những nội dung sát thực để cả khối Đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện và có đánh giá kết quả thực hiện lịch công tác tuần và kế hoạch công tác tháng.

Việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2021: Đảng uỷ phường đã xây dựng kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 22/12/2020 với 19 chỉ tiêu, 39 nội dung công việc, đến nay đã thực hiện cơ bản tốt 16 chỉ tiêu và triển khai thực hiện 39 nội dung, 03 nội dung chưa thực hiện được vì dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức toạ đàm được.

Hội nghị tọa đàm rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

 Công tác tổ chức, cán bộ: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm phù hợp với từng đồng chí và khắc phục tình trạng đảng viên ngại tham gia công tác; cử 14 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, xem xét, đề nghị quận chuẩn y kết nạp 08 đảng viên mới đạt 114,3 % chỉ tiêu quận giao. Khảo sát, đề nghị Ban Tổ chức Quận uỷ thành lập 02 chi bộ ngoài doanh nghiệp Nhà nước và thành lập 02 chi bộ tổ dân phố số 11, 12. Xây dựng chuyên đề và tổ chức hội nghị toạ đàm Rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ diện BTV Quận uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường. Chỉ đạo Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ phường.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng uỷ tiến hành kiểm tra 02 cuộc, giám sát 02 cuộc, đạt 100% kế hoạch của năm 2021 đề ra. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ đối với 02 chi bộ; thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận uỷ gắn với  thực hiện chuyên đề của Đảng uỷ phường về bảo vệ môi trường đối với 03 chi bộ; Giám sát 02 chi bộ về thực hiện 6 Quy chế dân chủ ở cơ sở và 02 chi bộ về tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. UBKT Đảng ủy tập trung kiểm tra 02 cuộc, giám sát 02 cuộc, đạt 100% kế hoạch của năm 2021. Nội dung Kiểm tra về việc sử dụng, ghi chép sổ thu, nộp đảng phí và các nguồn thu khác của chi bộ năm 2020; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; việc đánh giá phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020. Giám sát đối với 01 đồng chí Đảng uỷ viên trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công năm 2021. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh, chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với cấp ủy chi bộ 2 và đồng chí Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP số 2. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2021 đã được thực hiện đúng quy trình, thiết lập hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ và khoa học. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và yêu cầu khắc phục.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Công tác Tuyên giáo: Duy trì việc định hướng tin bài trong tháng đăng cổng thông tin điện tử phường, nội dung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021 với chủ đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Xây dựng Kế hoạch biên soạn bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930-2023. Đồng thời Đảng ủy phường cũng quyết định thành lập 3 Ban phục vụ công tác sưu tầm, biên soạn cuốn sách gồm có Ban chỉ đạo, Ban sưu tầm, Ban biên soạn.

Mô hình Dân vận khéo đường hoa tổ 6+7 được Quận ủy công nhận và khen thưởng

Công tác Dân vận: Ngay từ đầu năm Đảng ủy phường đã triển khai và phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn phường đến các đồng chí trong khối vận, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân vận các tổ dân phố. Tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành tốt công tác TTĐT, VSMT, GPMB các dự án trên địa bàn phường. Thực hiện Quyết định 217, 218 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tiếp đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy làm việc với Quận, phường về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và quý I/2021, được Ban Dân vận Thành uỷ đánh giá rất cao về công tác Dân vận của phường.

Công tác Văn phòng cấp ủy: Đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021; thực hiện tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; viết tin hoạt động của khối Đảng để đăng lên cổng thông tin điện tử phường, quận, thực hiện lưu trữ hồ sơ của Đảng, đoàn thể phường đưa vào kho lưu trữ.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới:

Năm 2021, UB MTTQ, các đoàn thể phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; rà soát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Ban chấp hành đảm bảo thực hiện Chủ đề của quận theo các nội dung, công việc được giao; phối hợp tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt việc thực hiện tang văn minh tiến bộ. Công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Quyết định số 217,218; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng cũng được duy trì và kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi.

Tặng quà các hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường: Phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động thu các loại quỹ Vacin covid-19 đạt 126%; quỹ biển đảo đạt 135%; quỹ vì người nghèo đạt 142%. Kêu gọi sự ủng hộ của các cơ, quan tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong đại dịch (đã tiếp nhận 1900 suất quà, gần 8 tấn gạo, 7,5 tấn rau củ quả tặng cho các đối tượng khó khăn trị giá trên 480 triệu đồng, tiếp nhận ủng hộ bằng kinh phí 135 triệu đồng). Kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và chương trình “ Sóng và máy tính cho em” được 141% kế hoạch phấn đấu. Giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố Hà Nội; Giám sát thực hiện hỗ trợ lao động tự do mất việc làm do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố (224/246 hồ sơ theo NQ 68 và việc chi trả đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 15 của HĐND thành phố) đảm bảo kịp thời; Giám sát các lĩnh vực TTĐT, VSMT; chỉ đạo Ban TTND giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở; Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các dự án công trên địa bàn phường.

Tổ chức thành công Đại hội hội LHPN phường NK 2021-2026

Hội Phụ nữ: Triển khai 9/9 chi hội phụ nữ tổ dân phố tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Duy trì mô hình phân loại rác thải tái chế gây quỹ tại chi hội. Thành lập chi hội Phụ nữ tổ 11,12. Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động hội viên tham gia ủng hộ trên 30 triệu đồng vào quỹ vắc xin và quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tham gia hỗ trợ tiêu thụ gần 5 tấn rau, củ, quả và 4000 quả trứng cho nông dân vùng dịch, vận động xã hội hoá gần 500 xuất quà trị giá trên 100 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên và các gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Duy trì hỗ trợ hội viên vay vốn NHCSXH để phát triển kinh tế hộ gia đình cho 84 hộ vay mới với số vốn 4,2 tỷ đồng. 

Hội Cưu Chiến Binh phường phối hợp cùng Công an ,Quân sự tuyên truyền phòng chống dịch covid-19

Hội Cựu chiến binh: Tổ chức duy trì hoạt động của Tổ tự quản Cựu chiến binh đảm bảo ATGT, TTXH, VSMT phối hợp cùng Công an, Quân sự tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra còn vận động hội viên tham gia trực tại các chốt phong tỏa khu vực có F0, trực tại các chốt kiểm soát khu vực tổ dân phố; vận động hội viên hỗ trợ tiền và vật chất các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 ước tính hàng và tiền hơn 30 triệu đồng.

Đoàn thanh niên phường pha đồ uống, nấu đồ ăn nhẹ tặng các chốt trực phòng chống dịch Covid-19

Đoàn thanh niên phường: Thực hiện các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ra quân vệ sinh môi trường, bóc xoá quảng cáo rao vặt, tổ chức giao lưu bóng đá, “diễn đàn Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, thực hiện công trình tranh bích hoạ tại trường THCS Phúc Đồng, kết nạp 27 đoàn viên mới tại khu di tích Nhà tù Hoả Lò. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương; thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho đại biểu tại các hội nghị và trong ngày bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường; nhắc nhở người dân không tụ tập, tập thể dục tại vườn hoa theo các văn bản chỉ đạo. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên phường đã huy động lực lượng tham gia trực chốt phòng dịch tại chợ Phúc Đồng, đường Hoàng Thế Thiện; tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nhiệm Covid-19. Đoàn thanh niên phường đã tặng 130 suất quà đến các hộ gia đình, những người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện và duy trì mô hình pha đồng uống, nấu đồ ăn nhẹ tặng các chốt trực trên địa bàn phường. Lắp đặt mã QR cho gần 100 hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường đứng thứ 4 từ phải sang nhận giấy khen của Quận ủy Long Biên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Với những kết quả đạt được năm 2021, các phong trào thi đua của phường được các phòng, ban, đơn vị của Quận đánh giá xếp loại tốp đầu và nhóm 2 (Công tác Dân vận xếp thứ 01/14; Công tác Tổ chức thứ 1/14; Văn phòng Đảng uỷ thứ 2/14; Đoàn thanh niên, Hội CCB, Tuyên giáo Đảng ủy, Kiểm tra xếp nhóm 2…)

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII; năm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên; năm tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị với nhiều thay đổi về phân cấp, tổ chức, hoạt động bộ máy Chính quyền. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2021, định hướng năm 2022, Đảng ủy tập trung tiến hành các biện pháp cụ thể như sau:

1. Lựa chọn nội dung khó, nội dung tồn tại, hạn chế để ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ và đảm bảo sát thực, có tính khả thi cao; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, thông báo, kết luận của Đảng uỷ.

2. Triển khai và tổ chức thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy giai đoạn 2020-2025 năm 2022.

3. Chỉ đạo Đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ, MTTQ các đoàn thể chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện không đúng về lập trường chính trị, tư tưởng. Đồng thời theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị do mình phụ trách triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2022; tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII và tăng cường công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên.

4. Triển khai chủ đề năm của quận và hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký Dân vận khéo theo các nội dung, lĩnh vực công tác năm 2022.

5. Chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, rà soát chuyển sinh hoạt đảng kịp thời khi đảng viên chuyển về nơi ở mới.

6. Chỉ đạo UB MTTQ, các đoàn thể phường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng về tổ dân phố; thực hiện giám sát, phản biện theo quyết định 217, 218 và Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 của Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú.