các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 06/01/2022 | 13:31  | Lượt xem: 1140

Ngày 30/12/2020, Quận ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU về thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021”; Chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy xây dựng và triển khai Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021”; Kế hoạch “Nâng cao chất lượng mô hình Dân vận khéo năm 2021 và các năm tiếp theo”; triển khai, quán triệt tới 100% các phòng, ban, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình. Rà soát, phân loại các mô hình theo 2 cấp: cấp quận và cấp cơ sở. Năm 2021, phong trào thi đua thu hút 487 tập thể, cá nhân đăng ký tham gia (tăng 316 mô hình so với năm 2020). Các mô hình Dân vận khéo tập trung vào những lĩnh vực khó, tiềm ẩn nhiều bức xúc, phức tạp cần tháo gỡ như giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị…

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, Ban Thường vụ Quận ủy, BCH Đảng bộ Quận đã dự báo tình hình, chủ động đề ra những giải pháp hiệu quả thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”, huy động sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị Quận, cơ sở. Các cấp ủy cơ sở quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm công tác của Quận. Việc đánh giá các mô hình thi đua đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu, các mô hình được đăng ký, xây dựng nội dung, triển khai thực hiện có tính thực tiễn, sức lan tỏa cao trong cộng đồng, được Nhân dân đồng tình thừa nhận góp phần đắc lực giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Công tác dân vận chính quyền phát huy được tính hiệu quả. Khối vận các phường, Tổ dân vận ở tổ dân phố tích cực đề xuất, triển khai các biện pháp khắc phục vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào thi đua Dân vận khéo được phát động sâu rộng cùng với các phong trào thi đua khác đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng trong Nhân dân, tạo khí thế mới trong công tác, lao động sản xuất, có tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021, đặc biệt là công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các mô hình Dân vận khéo tiêu biểu tập trung trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường cho thấy quyết tâm cao độ của toàn bộ hệ thống chính trị quận, của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao hướng tới chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB”. Các mô hình về GPMB đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình công việc, tạo sự thống nhất, các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, không làm ảnh hưởng tới tiến độ các dự án.

MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội Quận chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức, định hướng hoạt động cho các hội cơ sở, chi hội trực thuộc huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia; đôn đốc MTTQ, các đoàn thể phường thực hiện các mô hình đã đăng ký phù hợp với tình hình thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò vận động, thuyết phục.

Vai trò trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt Quận, cơ sở được thể hiện rõ và phát huy cao độ, tạo tiền đề thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, cơ quan thường trực thường xuyên hướng dẫn, rà soát việc thực hiện chủ đề năm, tham mưu thực hiện quy trình đánh giá các mô hình “Dân vận khéo”, rà soát hiệu quả các mô hình đã đăng ký, đề xuất khen thưởng đối với những mô hình tiêu biểu.

Năm 2021, HĐTĐ khen thưởng Quận đã ban hành quyết định khen thưởng đối với 82 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu (trong đó, 6 tháng đầu năm khen thưởng 20 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân; 6 tháng cuối năm khen thưởng 35 mô hình tập thể, 16 mô hình cá nhân) đồng thời khen thưởng 51 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm của Quận (26 tập thể, 25 cá nhân).

Với những cách làm khéo léo, linh hoạt, kiên trì, nhiều cán bộ dân vận từ Quận tới cơ sở đã thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo, tạo sức lan tỏa, có thể nhân rộng trên toàn quận, cụ thể như sau:

*  Lĩnh vực Giải phóng mặt bằng

Các mô hình liên quan tới giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện với một số mô hình tiêu biểu như:

- Khối vận phường Ngọc Lâm kiên trì vận động Nhân dân, tổ chức chấp hành GPMB thực hiện dự án tuyến đường 40m nối từ Nguyễn Văn Cừ- Ngọc Lâm đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy, trong đó nổi bật nhất đã phối hợp vận động thành công các hộ nhiều bức xúc, khó khăn: 07 hộ diện GPMB phải cắt xén, 05 hộ diện thu hồi hết diện tích đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

- Khối vận, UBND phường Phúc Lợi kiên trì thuyết phục, vận động các hộ dân phối hợp cùng tổ công tác đo đạc kiểm đếm diện tích đối với 03 dự án trên địa bàn, trong đó tiêu biểu: 03 hộ dân gương mẫu khi chưa nhận tiền đền bù đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho phường, đơn vị thi công. Hành động này đã tác động đến tính chủ động của các hộ dân còn lại trong việc tự nguyện bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho công tác vận động, tuyên truyền.

- Phường Việt Hưng phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, ghi nhận nhiều mô hình Dân vận khéo tiêu biểu thuộc lĩnh vực GPMB như: mô hình kiên trì vận động người dân chấp hành chủ trương GPMB thực hiện dự án đường 13,5m; kiên trì vận động người dân chấp hành chủ trương GPMB thực hiện dự án đường 25m.

- Các tập thể, cá nhân nơi có dự án đi qua trên địa bàn phường Ngọc Thụy đăng ký và tích cực thực hiện các mô hình Dân vận khéo trong công tác GPMB, vận động các hộ dân trong diện thực hiện giải phóng mặt bằng bốc thăm vị trí tái định cư, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng (theo yêu cầu từng giai đoạn) thực hiện dự án đường 40m Khai Sơn.

- Các Tổ dân vận ở tổ dân phố có dự án đang triển khai cần GPMB thuộc phường Cự Khối đã chủ động thống nhất phương pháp vận động, tích cực thực hiện mô hình đăng ký: bằng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, kiên trì vận động nhiều hộ gia đình, cá nhân sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn (trong đó có 02 dự án đạt 100% hộ, gia đình, đơn vị đồng thuận).

- Chi bộ Tổ dân phố số 11 phường Thượng Thanh kiên trì thuyết phục, vận động 40/40 hộ dân đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng xây dựng đường tuyến đi qua ngõ 94.

- Hội CCB, UB MTTQ Việt Nam phường Giang Biên phối hợp với chi bộ tổ dân phố số 5,6 tích cực vận động các hộ dân ủng hộ chủ trương GPMB xây dựng đường hành lang chân đê với 49/55 hộ đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Ngoài ra, công tác vận động thực hiện GPMB của các đơn vị khác trên địa bàn cũng có những hiệu quả bước đầu:

+ Một số tập thể tích cực vận động các hộ dân trong diện GPMB đồng ý phối hợp kiểm đếm như Tổ dân vận tổ dân phố số 10, tổ 12, tổ 18 phường Đức Giang; Khối vận phường Thạch Bàn...

+ Một số tập thể, cá nhân vận động được 1 số hộ trong diện GPMB nhận tiền bàn giao mặt bằng như: cá nhân đồng chí Nguyễn Hữu Thanh- cán bộ địa chính phường Ngọc Thụy, Khối vận phường Phúc Đồng...

*  Lĩnh vực Kinh tế

Mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế tập trung vào các nội dung như vận động người dân, các hộ kinh doanh nộp đủ các loại thuế, phí; vận động hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp...

Mô hình tiêu biểu như: Hội CCB phường Long Biên vận động 43/46 hộ kinh doanh trên địa bàn phường nộp thuế nợ đọng ngoài quốc doanh; Hội CCB phường Thạch Bàn với mô hình “Vận động hội viên chung tay hỗ trợ hội viên giảm hộ cận nghèo”; các chi hội CCB trên địa bàn phường Phúc Lợi tích cực vận động hội viên, nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế, thành quả mang lại tới cuối năm 2021, trên địa bàn phường không còn hộ nợ đọng thuế; Chi bộ công ty cổ phần xây lắp và thương mại COMA25 vận động thành viên hội đồng quản trị, lãnh đạo công ty khắc phục khó khăn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong năm 2021.

*  Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình “phối hợp, vận động cha mẹ học sinh giáo dục học sinh hiếu động hòa nhập và được đánh giá bình thường” của cô giáo Nguyễn Thị Thúy - trường tiểu học Sài Đồng; Mô hình vận động Nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ của UBMTTQ phường Phúc Đồng; mô hình “phối hợp cha mẹ học sinh bồi dưỡng, giáo dục lòng nhân ái cho các em học sinh” của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân- trường TH Thanh Am…

*  Lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Các mô hình Dân vận khéo trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị nổi lên một số mô hình tiêu biểu sau:

Hội liên hiệp phụ nữ Quận phát động xây dựng các tuyến ngõ hoa nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị đã lan tỏa mạnh mẽ từ 14 tuyến lên tới 41 tuyến ngõ trên toàn Quận; Khối vận phường Việt Hưng vận động người dân xây dựng, duy trì tuyến đường hoa thuộc tổ dân phố số 4, tuyến đường bích họa thuộc tổ dân phố số 1,2; Hội LHPN phường Bồ Đề tích cực trong vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân đảm bảo mỹ quan đô thị; Chi bộ TDP số 7 phường Giang Biên với mô hình vận động Nhân dân duy trì VSMT, chăm sóc cây hoa tại khu vực Ao Ươm; Tuyến ngõ không rác, tuyến ngõ hoa của chi hội phụ nữ tổ 2, 3,15; duy trì tuyến phố văn minh của Đoàn thanh niên phường Gia Thụy; Tuyến đường bích họa của chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 1 phường Phúc Lợi…

* Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

Một số mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Mô hình vận động chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư của Tổ dân vận tổ dân phố số 35, 38 phường Ngọc Thụy; Mô hình vận động người dân xóa bỏ điểm chân rác, cải tạo thành bồn hoa, sân chơi; Vận động hội viên phân loại rác thải tái chế gây quỹ hội; Mô hình đổi rác lấy quà… của các chi bộ, tổ dân vận, các đoàn thể phường Phúc Đồng…

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận và trực tiếp là phòng Tài nguyên môi trường- cơ quan thường trực đối với công tác bảo vệ môi trường đã có tác động lớn đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; trong đó nổi bật là sự lan tỏa việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các nhà hàng trên địa bàn Quận với 100% nhà hàng có hệ thống xử lý nước thải, 25 nhà hàng lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ. Tại các cơ quan, đơn vị, các trường học đã thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong công sở tổ chức hội nghị, cuộc họp thay thế bằng bình nước thủy tinh, bình nước >20 lít, không sử dụng túi nilon khó phân hủy, cốc nhựa, ống hút, hộp nhựa sử dụng 1 lần và thay thế bằng các sản phẩm cá nhân và sinh học dễ phân hủy. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại đều sử dụng các sản phẩm túi nilon dễ phân hủy và thân thiện với môi trường, tại các chợ giảm được 50% khối lượng sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa một lần. Ý thức của người dân đối với vấn đề này ngày càng được nâng cao, dần trở thành thói quen sinh hoạt.

* Lĩnh vực Quốc phòng an ninh

Một số mô hình tiêu biểu như: mô hình “Vận động, tuyên truyền, giải quyết mâu thuẫn tại chung cư Hope Risidence phường Phúc Đồng” của thiếu tá Lê Văn Hưởng- cán bộ đội An ninh; mô hình “Vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận; mô hình “Khơi dậy tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của CBCS cấp CCCD tại nhà cho những trường hợp bệnh nặng, khuyết tật, khó khăn trong đi lại cả ngoài giờ hành chính”.

* Dân vận khéo trong công tác phòng chống dịch Covid- 19

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch như: mô hình “1000 ổ bánh mì- ship ngay tức thì” của tiệm bánh mì Ông Dung, mô hình “Cơm trưa nghĩa tình- đồng hành chống dịch”- phường Việt Hưng; mô hình “Tấm lòng phụ nữ- Ly nước gửi tuyến đầu” của Hội LHPN phường Ngọc Lâm, “Shipper không đồng” của Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm; mô hình “Mái ấm mùa dịch” của UBND phường Thượng Thanh; mô hình “Đàn kiến xanh- Giao hàng nhanh” của Đoàn thanh niên phường Cự Khối; mô hình “Đi chợ hộ gia đình thực hiện cách ly” của Hội LHPN phường Cự Khối; mô hình “Chuyến xe thanh niên- chở năm học mới 2021” của Đoàn thanh niên phường Giang Biên; mô hình “Bữa ăn sáng- đảm bảo an toàn thực phẩm” của chi hội phụ nữ TDP số 7; mô hình “Bếp ăn yêu thương” của Tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố số 9 phường Giang Biên; mô hình “Quầy nước thanh niên”, “Shipper xanh mùa dịch” của Đoàn thanh niên phường Phúc Lợi… và nhiều mô hình tiêu biểu khác trên địa bàn 14 phường.

Ngoài ra, trụ trì các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã đóng góp, ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho lực lượng tham gia chống dịch và hộ dân khó khăn, tiêu biểu như Đại đức Thích Chí Nhật- chùa Hội Xá- phường Phúc Lợi với hàng ngàn xuất ăn cho lực lượng chống dịch; Phó trưởng ban trị sự Phật giáo quận Long Biên Thích Tâm Thuần (trụ trì chùa Sùng Phúc- Cự Khối) tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường, lực lượng công an tham gia tuyến đầu chống dịch, mỗi xuất quà trị giá 300.000đ.

Để duy trì, phát huy những thành quả đạt được năm 2021, trong thời gian tới, hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở cần tiếp tục công tác tuyên truyền chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Quận; đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm soát và giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn, chưa có chuyển biến mạnh; quan tâm công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; phát huy vai trò của khối vận, tổ dân vận trong tuyên truyền vận động Nhân dân, đặc biệt các hộ có liên quan đến GPMB, nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình thi đua Dân vận khéo; tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo điển hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các mô hình Dân vận khéo, có báo cáo đánh giá kết quả định kỳ hàng quý, năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình điển hình, có sức lan tỏa để nhân rộng trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận./.