các bài viết chuyên sâu

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các TDP phường Sài Đồng: Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân
Ngày đăng 23/11/2021 | 09:53  | Lượt xem: 855

Những ngày này, các TDP trên địa bàn phường Sài Đồng đang tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, một hoạt động thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Ngày Hội Đại đoàn kết tại TDP 14

Trong 91 năm qua, MTTQ Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam; tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thi đua đổi mới sáng tạo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, vai trò của MTTQ lại càng được khẳng định, thông qua công tác tuyên truyền, huy động, vận động các nguồn lực xã hội, đoàn kết các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh…

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu của TDP 22

Chính vì thế, thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tiếp tục góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân tại cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong cộng đồng; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tự quản của cộng đồng; suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt trong năm nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để kịp thời động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

Ngày Hội Đại đoàn kết tại TDP 1

Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã phối hợp với UBND phường xây dựng hướng dẫn tổ chức ngày hội tại 16 TDP; hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban CTMT với TDP, và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo và tổ chức ngày hội; phân công cụ thể cho từng thành viên tham gia tổ chức ngày hội; phát huy trách nhiệm của bí thư chi bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa trưởng ban công tác Mặt trận với tổ trưởng dân phố và các đoàn thể; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế của TDP. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường cũng đã mời Thường vụ quận ủy phụ trách phường và Quận ủy viên theo dõi phường, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường dự ngày hội ở các TDP.

Việc tổ chức ngày hội phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp; chống phô trương, hình thức không phù hợp với văn hóa dân tộc và đặc điểm tình hình của địa phương. Việc tổ chức ngày hội cũng phải bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong ngày hội phải kết hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh ở TDP.

Tặng quà cho các hộ cận nghèo

Để làm tốt điều này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã hướng dẫn các Ban CTMT TDP không tổ chức phần Hội trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; tùy vào điều kiện và tình hình của mỗi TDP mà tổ chức phần Lễ cho phù hợp, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế khuyến cáo. Phường Sài Đồng là một trong những “Vùng xanh” của quận Long Biên đo đó việc giữ gìn và bảo vệ “Vùng xanh” được quán triệt và tuyên truyền tới mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 18/11/2021, 16/16 tổ dân phố đã tổ chức xong ngày Hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Trong dịp này UBMTTQ phường đã hỗ trợ 11/11 hộ cận nghèo với tổng số tiền 11 triệu đồng. Trong ngày Hội tại các TDP đã khen thưởng 51 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2021 và 46 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đep” năm 2021.

Đồng chí Phạm Tiến Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch UBMTTQ phường trong lần tới dự và phát biểu trong ngày Hội Đại đoàn kết ở TDP 11 đã kêu gọi các Ban CTMT và TDP tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chung sức đồng lòng kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý trí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng phường Sài Đồng ngày càng phát triển, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường vào năm 2022.