các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh phường Thạch Bàn thực hiện chủ đề của Quận năm 2021 “Năm dân vận khéo”
Ngày đăng 15/11/2021 | 09:46  | Lượt xem: 4021

Năm 2021 Hội Cựu chiến binh Phường Thạch Bàn thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện chủ đề của Quận “Năm dân vận khéo”. Mỗi cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh phường đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Ban chấp hành hội Cựu chiến binh Quận Long Biên, của Đảng bộ, chính quyền phường và của Hội năm 2021

Năm 2021 Hội Cự chiến binh (CCB) phường Thạch Bàn thực hiện  phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc thực hiện chủ đề của Quận “Năm dân vận khéo” đã thực sự đi vào chiều sâu, đã có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua của địa phương như xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân được nâng lên trong việc xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững “không để ai phải ở lại phía sau”, mỗi cán bộ, hội viên Hội CCB phường đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Ban chấp hành Hội CCB Quận Long Biên, của Đảng bộ, chính quyền phường và của Hội năm 2021.

      Quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố, của Quận mà trực tiếp là nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXX của Đảng bộ phường Thạch Bàn và thực hiện kế hoạch số 01-KH/CCB ngày 04/01/2021 của Hội CCB phường, gắn với việc thực hiện chủ đề của Quận năm 2021 “Năm dân vận khéo” hưởng ứng việc thực hiên chủ đề của Quận, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Hội CCB phường đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 02 mô hình “dân vận khéo”; Hội đã xây dựng 02 kế hoạch thực hiện mô hình của Hội năm 2021:

Kế hoạch số 02/ KH-CCB ngày 22/2/2021 thực hiện (mô hình 01) mô hình: “Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở hội viên và nhân dân 02 tuyến đường Thạch Bàn; đường Cổ Linh để xe và chấp hành trật tự đô thị, vệ sinh môi trường (TTĐT, VSMT) ”.

Thực hiện kế hoạch số 02, Hội CCB Phường đã quyết định thành lập 04 tổ công tác gồm các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội 3, 4, 5, 6, 7, 10 là các chi hội nằm trên tuyến đường Thạch Bàn và đường Cổ Linh. Trong kế hoạch đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ Hội phụ trách từng tổ, mỗi tổ gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí ủy viên thường vụ Hội là tổ trưởng. Hội đã xây dựng  biểu phân công cụ thể cho từng tổ công tác, thực hiện theo kế hoạch tuần, tháng, năm. Hàng tuần các tổ đã tổ chức đi tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh hội viên và nhân dân xếp xe đúng quy định, đồng thời nhắc nhở việc chấp hành TTĐT, VSMT tuyến đường Thạch Bàn và đường Cổ Linh. Hàng tháng, quý kết hợp với việc tổ chức sơ kết công tác Hội, Hội đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện mô hình xếp xe để có những chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện mô hình trên. Năm 2021, các tổ đã tổ chức tuyên truyền 113 lượt nhắc nhở các trường hợp để xe không đúng quy định, nhắc nhở một số hộ kinh doanh buôn bán, rửa xe ... lấn chiếm vỉa hè. Sau khi được vận động, nhắc nhở nhiều lần các hộ dân trên 2 tuyến đường Thạch Bàn và Cổ Linh tinh thần, ý thức tự giác đã được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định về TTĐT, VSMT, để xe đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. 02 tuyến đường đã thường xuyên được duy trì theo đúng tiêu trí tuyến phố văn minh đô thị.

    Hội viên CCB hướng dẫn hộ kinh doanh sắp xếp xe trên vỉa hè đúng quy định

Kế hoạch số 03/KH-CCB ngày 26/2/2021: kế hoạch thực hiện (mô hình 02) mô hình: “Vận động cán bộ, hội viên CCB tiết kiệm chung tay giúp đỡ 02 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững năm 2021”.Thường trực Hội CCB phường sau khi đã bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch, Hội đã báo cáo, xin ý kiến của Đảng Uỷ phường. Được sự đồng ý của Đảng ủy phường, Thường trực Hội CCB phường đã xây dựng kế hoạch thông qua Ban thường vụ và phân công các đồng chí thường vụ trực tiếp phụ trách các chi hội. Đồng thời Hội CCB phường đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành triển khai kế hoạch vận động cán bộ, hội viên ủng hộ chung tay giúp đỡ 2 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Sau đó, 16/16 chi hội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tới toàn thể gần 700 cán bộ, hội viên CCB phường. Với tinh thần vận động mỗi tháng, mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm từ 03 nghìn đồng trở lên để chung tay giúp đỡ 02 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Kết quả cán bộ, hội viên CCB phường đồng tình ủng hộ. Tính đến nay, Hội đã thu được tổng số tiền là trên 27 000 000 đồng. Hội đã mời đồng chí chủ tịch mặt trận tổ quốc Phường tổ chức đi trao đợt 1 cho 02 hộ cận nghèo: Hộ gia đình ông Nguyễn văn Chiến tổ dân phố số 3 và hộ gia đình bà Bùi Thị Hiên tổ dân phố 14, mỗi hộ với số tiền là 5.000.000đ. Số tiền còn lại sẽ trao đợt 2 vào cuối năm.

Hội CCB đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm chung tay giúp đỡ 2 hộ cận nghèo tại TDP số 3 và 14

     Năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội CCB Quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân phường,Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ hội viên hội CCB phường, trong  năm qua Hội CCB phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác. Hội viên CCB tích cực tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Thực hiện nghị quyết Trung ương IV, thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hội đã thường xuyên bám sát vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tổ chức tuyên truyền cho hội viên kế hoạch, chương trình công tác năm 2021,  tuyên truyền về thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, 3 kế hoạch của Đảng ủy phường và thực hiện năm trật tự văn minh đô thị. Hội đã tuyên truyền 6 quy chế dân chủ của Quận. Duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt Hội CCB từ ban chấp hành tới các chi hội và duy trì các hoạt động 11 câu lạc bộ Cựu quân nhân. Phối hợp công an, Quân sự phường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường.Hội CCB Phường đã tích cực vận động hội viên và gia đình cùng nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện quyết định 217- 218 của Bộ chính trị khóa XI về quy chế giám sát, phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. Thực hiện đúng mối quan hệ Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của Hội CCB phường, Hàng tháng, quý cung cấp thường xuyên báo, tạp chí, tài liệu cho cán bộ hội viên để hội viên  nâng cao nhận thức về mọi mặt, từ đó xác định tốt lập trường quan điểm tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, Hội CCB phường đã triển khai thu 03 loại quỹ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng ( Trong đó tiền ủng hộ quỹ đề án 03 xóa nhà dột nát là 10 500 000 đồng). Cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ văcxin, quỹ phòng chống dịch Covid-19 hàng trăm triệu đồng, nhiều đồng chí cán bộ, hội viên đã ủng hộ từ 200 000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Hàng trăm cán bộ, hội viên tham gia trực các chốt phòng chống dịch của phường và tổ dân phố. Với những việc làm trên đã thể hiện rõ phẩm chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực công tác, nhất là trong những lúc khó khăn.

   Hội viên CCB tham gia trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Hội CCB phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tiếp nhận nhu yếu phẩm của nhà hảo tâm để trao cho các hộ gia đình, hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội CCB Phường đã thường xuyên duy trì 03 tổ vay vốn ngân hàng chính sách năm 2021 với số vốn vay 6 260 triệu đồng, tạo điều kiện công ăn, việc làm cho 120 hộ gia đình CCB phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên và gia đình hội viên.

 Hội đã thường xuyên quan tâm, đời sống của cán bộ hội viên. Năm 2021 Hội tổ chức thăm hỏi 164 lượt hội viên ốm đau với tổng số tiền là 16 400.000đ, Phúng viếng tiễn đưa 13  hội viên qua đời số tiền 9.100.000đ ; Trợ cấp khó khăn,tặng quà, làm từ thiện, nhân đạo tổng số 139 xuất, với số tiền 38.800.000đ, ủng hộ các loại quỹ 150.460.000đ.

      Hội CCB phường tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội 13

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội CCB phường luôn  xác định quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra, toàn thể cán bộ hội viên tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Hội năm 2021, đưa các phong trào thi đua thật sự đi vào chiều  sâu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua  “Cựu chiến binh gương mẫu”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

 Những thành tích mà Hội CCB phường Thạch Bàn đạt được trong năm qua là một nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên CCB. Với tinh thần tự giác, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên hội CCB Phường, phát huy bản chất truyền thống “Bộ độ cụ Hồ” tin tưởng Hội sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo./.