các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày đăng 20/09/2021 | 13:24  | Lượt xem: 535

Ngày 15/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn quận Long Biên.

Nội dung cuộc thi bao gồm kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham những về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,...  Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham những qua các thời kỳ.

Đối tượng là tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn Quận (trừ thành viên tham gia Ban Tổ chức, thành viên Ban Đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký Cuộc thi theo thể lệ cuộc thi).

Đề thi gồm 2 phần: Phần thi trắc nghiệm gồm 25 câu, Phần thi tự luận gồm 01 câu. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 8 trang A4.

Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).

Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập. Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng minh thư nhân dân), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết; Thời gian bắt đầu kể từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021. Tất cả các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ.

Các phòng, ban là đầu mối tổng hợp bài dự thi của cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị; UBND các phường là đầu mối tổng hợp bài dự thi của cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn gửi Thanh tra quận trước ngày 29/9/2021 để chuyển đến Thanh tra thành phố.

Những bài dự thi từ ngày 30/9/2021 đến ngày 15/10/2021 thì người thi gửi trực tiếp tới Báo Thanh tra - số 100 phố Tô Hiệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

 

Tài liệu gửi kèm:

Văn bản số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 về thể lệ cuộc thi;

Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Mẫu bài dự thi

Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND quận Long Biên về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn quận Long Biên