các bài viết chuyên sâu

Một số kết quả chống dịch của Hội Cựu chiến binh trong thời gian giãn cách xã hội
Ngày đăng 09/09/2021 | 17:31  | Lượt xem: 683

Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Thành phố, từ 23/7 đến 6/9/2021, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh trong toàn quận đã khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo của các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương, tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch, góp phần quan trọng vào thành quả phòng chống dịch trên địa bàn quận. Cùng với đó, các cấp hội cũng tập trung làm tốt hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên, nhất là các hội viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

CCB trực chốt kiểm soát tại phường Việt Hưng

Trong công tác thông tin, các cấp hội đã vận dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, trong đó ứng dụng tương đối hiệu quả không gian mạng. Đã thành lập các nhóm zalo, kịp thời triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch qua văn bản, phản ánh kết quả bằng hình ảnh, số liệu cụ thể… Các cấp hội, hội viên đã có nhiều tin bài phản ánh hoạt động trên trang thông tin điện tử quận và cơ sở, viết bài đài truyền thanh, viết bài đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái của các phần tử cơ hội, thế lực thù địch về phòng chống dịch. Toàn cấp hội đã có gần 70 bài viết tiêu biểu với nội dung, hình ảnh phong phú, đa dạng được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên, nhân dân hăng hái chống dịch.

Cán bộ, hội viên của hội đã không quản tuổi tác, thời tiết, sẵn sàng tham gia, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực Quận Hội tham gia kiểm tra phòng chống dịch với 45 lần; cấp cơ sở cử 28 đồng chí với 203 lần. Quận Hội và cơ sở có 15 đồng chí tham gia sở chỉ huy phòng dịch các cấp, với 128 lần giao ban, 50 lần thăm hỏi tặng quà.

Tại 17 chốt cách ly (nơi có F0, F1), số hội viên tham gia trực chốt với 142 đồng chí; 1.556 hội viên đã tham gia 259 chốt kiểm soát, tổng số 3.500 lượt trực chốt từ 5h30 đến 19h30 các ngày giãn cách. Đã có 745 đồng chí cán bộ, hội viên tham gia trong 215 tổ Covid cộng đồng, bám cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch được giao. Ngoài ra, còn có 28 đồng chí hội viên tham gia 14 tổ tuyên truyền kiểm soát lưu động, một ngày kiểm soát 2 lần, 28 lượt trong tuần cùng các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong công tác thiện nguyện, 20 hội viên đã hăng hái tham gia 4 tổ nấu ăn phục vụ các chốt trực.

Hội CCB phường Thượng Thanh tặng quà hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Công tác ủng hộ phòng chống dịch, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch được các cấp hội quan tâm, lan tỏa tốt đến tất cả cán bộ, hội viên toàn hội. Với 193,97 triệu ủng hộ các chốt trực kiểm soát dịch, trong đó tiền mặt là 58,5 triệu; Hàng hóa chiếm 133,47 triệu gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo 1,35 tấn; mì tôm 95 thùng; khẩu trang y tế 376 hộp; kính chống giọt bắn 100 cái; nước uống 163 thùng; găng tay 37 hộp cùng hoa quả, bánh kẹo v.v… Tiêu biểu ghi nhận có 02 hội viên ủng hộ 76,6 triệu gồm tiền và hàng hóa thiết yếu

Về hỗ trợ, Quận Hội đã chuyển 20 suất hỗ trợ của Thành Hội với tổng số tiền 10 triệu đồng đến 20 hội viên khó khăn, ốm đau, không có lương và thu nhập…Cùng với đó là 26 suất quà của Quận Hội trị giá 13 triệu đồng. Các hội cơ sở cũng triển khai 317 suất quà, tổng trị giá 108,4 triệu đồng đến các hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra có 374 đồng chí được MTTQ địa phương và nguồn huy động xã hội hóa hỗ trợ với số tiền 152 triệu đồng; Có 310 đồng chí hội viên (chủ yếu là CQN và hội viên là hạ sĩ quan chiến sĩ) được xét cấp hỗ trợ theo Quyết định 23 của Chính phủ.

Hội viên CCB phường Phúc Lợi hàng ngày nấu hàng trăm xuất xôi tự nguyện gửi đến lực lượng trực chốt

Toàn quận Hội cũng đã ủng hộ số tiền (tính đến 6/9) là 441,38 triệu đồng theo Quyết định 35 của UBMTTQ Quận về ủng hộ quỹ phòng chống dịch trên địa bàn quận.

Trong thời gian tới, Quận Hội và các hội cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động chống dịch, tập trung vào các nội dung theo Chỉ thị 06 của Thành ủy; Chỉ thị 20 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 324 của UBND quận Long Biên và chỉ đạo của cấp ủy, Ban chỉ đạo các cấp gắn với nội dung đợt thi đua đặc biệt do Thành Hội phát động đến toàn bộ cán bộ, hội viên trong toàn quận.Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của của hội viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin phản ánh hoạt động của hội và các gương tiêu biểu, điển hình của hội viên trên mặt trận phòng chống dịch.