các bài viết chuyên sâu

Nghĩa tình cựu chiến binh trong những ngày chống dịch
Ngày đăng 26/08/2021 | 18:08  | Lượt xem: 843

Không chỉ hăng hái chống dịch trên mọi mặt trận được giao mà trong những ngày chống dịch, nghĩa tình của cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn được lan tỏa ấm áp.

Các cấp hội cựu chiến binh cùng với cán bộ, hội viên đã tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để ủng hộ từ điểm nóng chống dịch như các chốt kiểm soát, chốt cách ly đến người dân trên địa bàn gặp khó khăn; từ lực lượng tuyến đầu chống dịch đến những hội viên gặp bất lợi do dịch bệnh.

Tính đến ngày 26/8, 100% hội viên ủng hộ số tiền 1,17 tỷ đồng cho quỹ vắc xin. Hiện tại, các cấp hội đang huy động hội viên ủng hộ quỹ phòng chống dịch do MTTQ quận phát động, hiện đã ủng hộ trên 700 triệu đồng và còn tiếp tục thực hiện.

Các cấp hội đã hỗ trợ 9 tổ chốt cách lý với 18,1 triệu đồng; hàng hóa thiết yếu trị giá 16,7 triệu đồng. Hỗ trợ 16 hội viên CCB gặp khó khăn trong khu cách ly số tiền 8 triệu đồng.

Quận Hội đã tặng 26 suất quà với giá trị 13 triệu đồng; Hội cơ sở tặng 282 suất có giá trị 84,6 triệu đồng. Hội viên ủng hộ qua MTTQ số tiền và hàng hóa trị giá 147,6 triệu đồng (2 cá nhân ủng hộ từ 30 triệu trở lên). 183 đồng chí hội viên chủ yếu là cựu quân nhân được hỗ trợ với tổng số tiền 82,350 triệu đồng gồm tiền mặt và lương thực, thực phẩm thông qua nguồn hỗ trợ từ UBMTTQ và nguồn xã hội hóa.

Hội CCB các cấp hỗ trợ 308 đồng chí với tổng số tiền 99,4 triệu từ nguồn ủng hộ của hội viên theo mô hình 5+1;8+1. Các đối tượng gồm hội viên có bệnh tật, đau ốm và hội viên là CQM không có phụ cấp.

Các cấp hội tặng quà hội viên gặp khó khăn

Tặng quà người dân khó khăn

Tặng quà tuyến đầu chống dịch