các bài viết chuyên sâu

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường Việt Hưng
Ngày đăng 02/08/2021 | 15:16  | Lượt xem: 642

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, thủ đô; là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống, sinh hoạt và thu nhập của Nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh đó Đảng uỷ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cấp uỷ chi bộ và cả hệ thống chính trị phường tới tổ dân phố đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Các đảng viên họp tập Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác toàn khoá của Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, 03 Chương trìn công tác của BCH Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV. Nội dung tuyên truyền đã phản ánh sinh động, khách quan, toàn diện về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của phường, của quận trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới; tình hình biển đảo, tình hình quốc tế, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta… Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú bằng tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, qua hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường, quận, các nhóm zalo tương tác, qua các trang mạng xã hội fanpage như trang “Đoàn phường Việt Hưng”, trang “Hội LHPN phường Việt Hưng”, qua hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.v.v...

Ban chỉ đạo bầu cử phường triển khai nội dung cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ động tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; từ việc xây dựng Kế hoạch học tập đến việc phối hợp với UBND phường và các ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, sát tình hình của địa phương, mang tính khả thi cao; Hình thức học tập, quán triệt tiếp tục duy trì tốt cả bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến chia số lượng đảm báo công tác phòng dịch học tập tại hội trường TTVHTT phường, tại Nhà văn hoá TDP, tại gia đình, qua hệ thống truyền thanh… tỷ lệ cán bộ, đảng viên  tham gia học tập nghị quyết đạt cao; qua đó, sớm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. UBND, MTTQ, các đoàn thể, Chi bộ trực thuộc đã chủ động  triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; tham gia các hội thi trực tuyến trên mạng xã hội về: tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII chủ đề” Nghị quyết của Đảng và hành động của thanh niên”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về luật bầu cử, luật phòng chống covid – 19, công tác CCHC…

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Đảng ủy đã chỉ đạo tuyên giáo, Bí thư chi bộ và hệ thống chính trị làm tốt vai trò tham mưu, triển khai sâu rộng chủ đề năm 2021 của quận Long Biên: “Năm dân vận khéo, trong tậm công tác giải phóng mặt bằng”, Chủ đề của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”  đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí cán bộ chủ chốt và đảng viên; từng cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ; Đảng ủy coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc,kiểm soát công việc, tự kiểm tra công vụ, xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đánh giá kết quả hàng tháng; qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn phường, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của mỗi tập thể và cá nhân trong tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Toạ đàm thanh niên với Đảng – Đảng với Thanh niên

Đảng ủy chỉ đạo kiện toàn Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên cơ sở là các đ/c Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội, Bí thư Chi bộ trực thuộc. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được chú trọng thông qua việc chủ động theo dõi địa bàn, nắm bắt dư luận xã hội, khai thác thông tin về phường từ nhiều nguồn khác nhau, trên cơ sở đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy có biện pháp giải quyết, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2021, căn cứ nhiệm vụ trong các đợt cao điểm tuyên truyền phường đã tập trung xây dựng 120 chương trình/300 buổi phát thanh với 560 tin bài, căng treo 350 băng zôn, 250 banner và trên 500 cờ hồng kỳ, nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo theo quy định; thông tin, cổ động tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 theo văn bản chỉ đạo của các cấp đảm bảo kịp thời, hiệu quả; cuộc bầu cử địa biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các ngày lễ, kỉ niệm của thủ đô, đất nước. Chỉ đạo Đoàn thanh niên thành lập câu lạc bộ lí luận trẻ tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và đã gọi hỏi, đấu tranh và bóc gỡ  nhiều bài viết trên trang mạng xã hội Facebook, liên quan đến hành vi đăng tải thông tin xấu, độc gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; qua đó chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét hơn.

Tuyên truyền công tác bầu cử

        Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Tuyên giáo Đảng ủy trong những năm qua thường xuyên tham mưu và được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên  cử cán bộ đi bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo dõi, kiểm tra các trường trên địa bàn về các nội dung giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh ở các trường trên địa bàn phường được tiến hành thường xuyên, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình hành trình về nguồn, học tập truyền thống lịch sử tại các địa chỉ đỏ; góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Công tác khoa giáo đạt được nhiều kết quả tích cực; giáo dục – đào tạo trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt; chỉ đạo phòng, chống  đại dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót; thực hiện hoàn thành các mục tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tuyên truyền xây dựng văn minh đô thi, xây dựng Việt Hưng – Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh được đẩy mạnh, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng các cấp đã đề ra.Với phương châm “công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”; Trong thời gian tới công tác Tuyên giáo trên địa bàn phường tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường năm 2021.  

Nguyễn Thị Ngọc Quý - TGĐU