các bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Thụy hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật và Dân quân tự vệ năm 2021
Ngày đăng 05/05/2021 | 15:45  | Lượt xem: 1034

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Ngọc Thụy tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021.

Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở địa phương để phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; nắm chắc phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và lực lượng dân quân nòng cốt tại địa phương; thực hiện kế hoạch  của UBND phường về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021; Ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy quân sự phường Ngọc Thụy đã tham mưu cho UBND phường triển khai kế hoạch làm tốt công tác rà soát phúc tra nguồn thanh niên theo quy trình, tổ chức tuyên truyền vận động trong toàn phường từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, đài truyền thanh phường tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ và việc tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021 tới các đối tượng trong độ tuổi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước. 

Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông báo chi tiết tiêu chuẩn đăng ký nghĩa vụ quân sự gồm: đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị đối với đối tượng quân nhân dự bị hạng 1, dự bị hạng 2; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến. Thông báo việc đăng ký phương tiện kỹ thuật đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trong phạm vi tất cả các loại phương tiện kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường và đăng ký dân quân tự vệ đối với công dân nam từ 18 đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 18 tuổi đến hết 40 tuổi, trong đó cụ thể tiêu chuẩn tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt, những đối tượng tạm hoãn và miễn.

Xác đinh việc tổ chức cho thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe làm cơ sở quản lý nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, tạo nguồn giao quân đạt chỉ tiêu trong những năm tiếp theo, nên công tác rà soát nam công dân tuổi 17 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định tại 26 tổ dân phố. Toàn bộ nam công dân trong độ tuổi 17 trên địa bàn phường, có hộ khẩu thường trú tại các tổ dân phố, kể cả những trường hợp KT2 đến đã đăng ký hộ khẩu tạm trú tại địa phương trên 6 tháng đã được lập danh sách theo từng đối tượng chuyển về Ban chỉ huy quân sự phường

Thông qua rà soát của các tổ dân phố, các tổ đội trưởng dân quân, Ban chỉ huy quân sự phường đã đối chiếu sàng lọc, thống nhất và chốt số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân phường và Ban chỉ huy quân sự quận.

Trong 2 ngày làm việc 11 và 12/4/2021, do tình hình phòng, chống dịch Covid-19 nên BCH quân sự phường đã  tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Ngọc Thụy phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021 trên địa bàn phường; sắp xếp, bố trí và thông báo thời gian hợp lý cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18-25 tuổi (26-27 tuổi đối với thanh niên học cao đẳng, đại học), công dân nam tuổi 17, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ, nữ có chuyên môn kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân trên địa bàn đến tham gia đăng ký, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đảm bảo đúng quy định.

Kết quả toàn phường có 216 nam công dân thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự đã thực hiện đăng ký. Có 05 nam công dân đăng ký bổ sung Quân nhân dự bị hạng I và 70 nam công dân đăng ký bổ sung Quân nhân dự bị hạng II; Đăng ký bổ sung dân quân tự vệ nòng cốt là 52 nam công dân.

Các TN trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân nam tuổi 17...  đã đến tham gia đăng ký, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân.

Nhiều năm qua, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của phường Ngọc Thụy luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng văn hóa, sức khỏe của tân binh không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; được Ban chỉ huy quân sự quân, UBND quận Long Biên đánh giá cao về thực hiện nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự n lực của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố; Điều đó đã được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm của Đảng uỷ, kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự của Uỷ ban nhân dân phường.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Ngọc Thụy tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ năm 2021 của địa phương.

(Nguồn: BCH quân sự Phường)