các bài viết chuyên sâu

Gia Thụy phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử
Ngày đăng 22/04/2021 | 16:48  | Lượt xem: 1464

Bám sát các kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Gia Thụy đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của thành phố và quận, ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các kế hoạch công tác bầu cử cụ thể và chi tiết trong hệ thống Mặt trận. Trong đó, Ủy ban MTTQ phường đã kịp thời ban hành 06 văn bản, kế hoạch, tổ chức 01 hội nghị triển khai về công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đến các ban công tác mặt trận, để nắm vững pháp luật bầu cử, nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

Để các bước bầu cử diễn ra đúng tiến độ, luật định, MTTQ phường đã tham gia phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, UBND phường trong công tác bầu cử như chia các khu vực bỏ phiếu, thành lập các tổ bầu cử đảm bảo đúng tiến độ. Toàn phường hiện được chia thành 12 khu vực bỏ phiếu trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn các tổ dân phố và 01 khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị lực lượng vũ trang, thành lập 12 tổ bầu cử tại 12 khu vực bỏ phiếu tương ứng. MTTQ phường cũng đã tích cực phối hợp với UBND phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và rà soát các vụ việc có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp để kịp thời giải quyết.

Đối với việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai của các địa phương, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường đã tổ chức tốt 07 hội nghị lấy ý kiến cử cử tri nơi cư trú đối với 11 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 08 người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên và 03 người ứng cử đại biểu HĐND ở các địa phương khác. Kết quả lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đảm bảo dân chủ, đúng quy định và tỷ lệ tín nhiệm đều đạt trên 98%.  

MTTQ phường chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú với người ứng cử

đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và tổ chức 04 đợt giám sát trong đó 03 đợt giám sát đối với UBND phường triển khai công tác bầu cử liên quan đến chia khu vực bỏ phiếu, thành lập các tổ bầu cử, lập danh sách cử tri và 01 đợt giám sát việc niêm yết danh sách cử tri và trực tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri về danh sách cử tri tại nhà văn hóa tổ dân phố. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua của phường thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch, tiến độ và đúng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, văn bản của thành phố, quận. Thành lập đầy đủ các tổ chức bầu cử như: Ban chỉ đạo bầu cử, tổ bầu cử; UBND phường thành lập 01 tổ giúp việc, 04 tổ công tác về An ninh, trật tự; Thông tin, tuyên truyền; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hậu cần; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra và giám sát bầu cử, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid-19...Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận các tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát chặt chẽ công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, việc lập và niêm yết danh sách cử tri…

MTTQ giám sát việc lập và niêm yết danh sách cử tri

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường còn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, kịp thời thông tin, phản ánh đến Đảng, chính quyền phường để định hướng, xác minh và giải quyết kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh trong công tác bầu cử.

Xác định bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, nên trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đẩy kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc niêm yết danh sách những người ứng cử; tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; khảo sát điểm bỏ phiếu…Tiếp tục vận động nhân dân tham gia giám sát tiến độ, quy trình, các bước tiếp theo trong công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp vào chủ nhật, ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, MTTQ phường đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; sự chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban bầu cử quận, của UB MTTQ Việt Nam quận Long Biên, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.