các bài viết chuyên sâu

Hoạt động Công đoàn cơ quan phường Việt Hưng hướng về người lao động
Ngày đăng 10/08/2016 | 20:12  | Lượt xem: 2044

Công đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể (Công đoàn cơ quan) phường Việt Hưng hiện có 45 đoàn viên. Ngay từ những ngày đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ - TT UBND phường Việt Hưng, BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường duy trì và tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, sát thực, có trọng tâm và hiệu quả.

Với phương châm "mỗi hoạt động, phong trào do công đoàn phát động đều lấy người lao động làm trung tâm", và thực tế đã chứng minh, ở đâu CNVCLĐ yên tâm công tác, đoàn kết, sáng tạo thì ở đó phong trào công đoàn vững mạnh, do đó, một trong những hoạt động đầu tiên của công đoàn phường Việt Hưng đó là việc đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

BCH Công đoàn phường đã luôn nắm bắt tình hình và kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần đối với những đoàn viên khi đau ốm, gia đình có việc vui, buồn; thường xuyên lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cũng như trong cuộc sống, như: về chế độ tiền lương, tiền thưởng, công tác phí; các chính sách liên quan đến quyền lợi, như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản... góp phần cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sự ổn định và an tâm công tác cho cán bộ, công chức và đoàn viên trong cơ quan. Cụ thể: Công đoàn phường phối hợp với bộ phận tài chính kế toán UBND phường thực hiện đề xuất chế độ lương, thưởng hàng tháng nhằm cải thiện đời sống cho người lao động. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động thể hiện qua việc: tặng 26 xuất quà cho bố mẹ đoàn viên Công đoàn được chúc thọ và từ 80 tuổi trở lên nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2016, tặng 45 xuất quà cho con đoàn viên Công đoàn nhân dịp tết thiếu nhi 1/6; tặng 05 xuất quà cho đoàn viên Công đoàn là thương bệnh binh và 02 xuất quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn....

Đ/c Đinh Quang Luận - QUV, CT UBND, Thủ trưởng cơ quan tặng quà các đ/c đoàn viên là Thương bệnh binh nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Hoạt động thứ hai tập trung vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, với nhiều hoạt động sôi nổi, thực sự là sân chơi bổ ích lý thú cho người lao động như giao lưu bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ, các hoạt động xã hội…tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan. Đặc biệt, Công đoàn phường đã phối hợp tổ chức "Liên hoan tiếng hát Người la động Công đoàn cơ quan phường lần thứ 1" nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, không những tạo sân chơi tinh thần lành mạnh mà còn phát hiện những "hạt nhân" văn nghệ của cơ quan để bồi dưỡng.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, BCH Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai, phổ biến các quy định, các Quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong phường, nhất là những nội dung có liên quan về qui chế chi tiêu nội bộ, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và của công đoàn phường; trọng tâm là bổ sung, điều chỉnh những quy định có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn,... Vì vậy, đã tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn trong phường đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong phường phát động ngay từ đầu năm, như: phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (đối với nữ công chức); phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động đoàn viên thực hiện quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá và văn hoá công sở, phấn đấu không có cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật... Ngoài ra, BCH công đoàn phường còn vận động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, như: ủng hộ quỹ "mái ấm công đoàn", "quỹ khuyến học, khuyến tài"; "quỹ vì người nghèo"; "quỹ đền ơn đáp nghĩa"; "quỹ bảo trợ trẻ em",.... Thông qua các hoạt động đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, công chức trong cơ quan góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn cơ quan phường Việt Hưng là thường xuyên tổ chức đối thoại, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và đề xuất của đoàn viên đối với các hoạt động của cơ quan. Bên cạnh việc tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm đảm bảo đúng qui định, với 100% cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn tham dự; các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị đã được Thủ trưởng các cơ quan, BCH công đoàn phường tiếp thu, giải đáp cụ thể từng vấn đề... thì định kỳ hàng tháng, BCH Công đoàn và cơ quan phường tổ chức họp toàn thể CBNV, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng được mọi người đưa ra thảo luận, để có những giải pháp hợp lý. Do đó, đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được giao.

Trao đổi, thảo luận trong các hoạt động của Công đoàn phường

Với phương châm "hướng về người lao động, vì người lao động", bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, BCH Công đoàn cơ quan phường Việt Hưng xây dựng mục tiêu, kế hoạch triển khai hoạt động các tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung vào các nội dung: Vận động cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh; Nâng cao hiệu quả hoạt động các công tác nữ công; Tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động bề nổi tạo tinh thần cho đoàn viên Công đoàn hăng say công tác và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đây cũng là các hoạt động của Công đoàn phường Việt Hưng trong việc góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về giai cấp công nhân đi vào cuộc sống./.