các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Thạch Bàn năm 2020
Ngày đăng 04/01/2021 | 15:57  | Lượt xem: 1809

Mục tiêu ổn định và nâng cao chất lượng dân số, chuyển chiến lược công tác Dân số từ Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) sang Dân số và phát triển là một trong những nhiệm vụ trong tâm mà Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ngành đoàn thể và nhân dân phường Thạch Bàn quan tâm và hướng đến.

Trong năm 2020 ban DS-KHHGĐ đã tham mưu cho  UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2020, giao chỉ tiêu thực hiện công tác DS-KHHGĐ tới từng tổ dân phố và ký cam kết với ban ngành đoàn thể, tổ dân phố về thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2020; Định kỳ tổ chức giao ban công tác DS-KHHGĐ nhằm đánh giá nhiệm vụ công tác tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo.

Kết quả đạt được về công tác Dân số trong năm 2020 như sau: Tổng số trẻ sinh trong năm 2020 là 470 trẻ. Tỷ suất sinh năm 2020 là 17,55 ‰ giảm so với năm trước 0,952‰ so với năm 2019, giảm 0.89 %o so với kế hoạch giao. Số trẻ sinh con thứ 3+: 17 cháu, tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 3.62 %, giảm so với năm trước là 0,09% so với năm 2019, giảm 0.04% so với kế hoạch giao.Tỷ số giới tính khi sinh: 110trẻ nam /100 trẻ gái. Trong năm 2020 các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt so với kế hoạch

Trong công tác phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ dân phố vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền, vận động hội viên tham gia công tác tuyên truyền thực hiện KHHGĐ. Ban chỉ đạo CSSKBĐ và DS-KHHGĐ phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tổ chức tuyên truyền vận động cá biệt đối với các cặp vợ chồng có ý định sinh con thứ 3 cao. Trạm y tế phường chuẩn bị các điều kiện đầy đủ dịch vụ KHHGĐ, an toàn và thuận lợi cho nhân dân, triển khai tốt các ngày làm mẹ an toàn vào ngày 28 hàng tháng.

Hội nghị tuyên truyền về CSSKSS cho phụ nữ trên địa bàn phường

Để người dân nâng cao nhận thức, nắm bắt, thụ hưởng các dịch vụ về công tác dân số KHHGĐ, cũng như các chính sách của Đảng, nhà nước, của Thành phố, Quận, Phường về công tác dân số - KHHGĐ. Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo Đài truyền thanh phường làm tốt công tác tuyên truyền viết và đưa tin bài về các buổi truyền thông dân số tại cụm dân cư, các hoạt động tư vấn tại trạm y tế phường. Trong năm 2020 Đài truyền thanh phường đã phát và đưa tin bài 1 tuần 2 buổi với thời lượng từ 5 - 7 phút phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác dân số.

Công tác truyền thông được triển khai đồng loạt với nội dung phù hợp với từng đối tượng; Tuyên  truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; tuyên truyền trao đổi, tọa đàm về giảm tỷ lệ sinh, sinh con thứ 3+ và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; truyên truyền về nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng; truyên truyền về một số thách thức trong công tác và nội dung mới trong chương trình DS-KHHGĐ.

Hội nghị tuyên truyền về CSSKSS Vị thành niên và phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em

Về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” trong năm 2020, ban chỉ đạo CSSKBĐ và DS-KHHGĐ đã phối hợp với Hội LHPN và Đoàn thanh niên tổ chức 2 buổi truyền thông thu hút được 120 lượt người tham dự là phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới kết hôn và có 01 con. Tuyên truyên 2 buổi truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên, vị thành niên tại cộng đồng thu hút được 135 lượt người tham dự. Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn phường tổ chức tuyên truyền cho học sinh về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ năm 2020

Để phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2020 và và những năm tiếp theo, Ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường xác định tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm như:

1. Tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành nghị quyết về thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Xây dựng kê hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2021; kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng; kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ; Tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, đặc biệt phấn đấu giảm tỷ suất sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh.

2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông theo định hướng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền cho VTN, Thanh niên về chính sách DS-KHHGĐ, tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ tại các cụm dân cư trên địa bàn phường đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

3. Tiếp tục điều tra rà soát các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con thứ 3 cao để truyên truyền vận động ký cam kết không sinh con thứ 3.

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên, các hoạt động truyền thông cao điểm hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7, chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12.

5. Năm 2021 là năm đổi sổ A0 ( 2021-2025) triển khai đầy đủ đến cộng tác viên về kế hoạch thực hiện đổi số, Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân sô; thống nhất số liệu liên ngành hàng quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo yêu cầu.

6. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.