các bài viết chuyên sâu

Những thành tích nổi bật của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên năm 2020
Ngày đăng 21/12/2020 | 16:31  | Lượt xem: 758

Giang Biên phát triển không ngừng cả về đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và đã có bước phát triển toàn diện. Cùng với sự phát triển đó, MTTQ và các thành viên phường Giang Biên đã đóng góp vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân

Năm 2020, vai trò của MTTQ Việt Nam phường Giang Biên được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng thân thiết thành một khối thống nhất . Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, và các chương trình nghị quyết của ngành dọc cấp trên, MTTQ Việt Nam phường Giang Biên đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phát động thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới cả hệ thống của mặt trận. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, MTTQ và các đoàn thể phường Giang Biên đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. MTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân  tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh- sạch - đẹp - văn minh”; thực hiện kế hoạch  số 211/KH-QU của quận ủy về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và những năm tiếp theo, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19 ,ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai mưa lũ.

UBMTTQ phường tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do các tổ vận động gửi tặng

Kết quả nổi bật của MTTQ phường Giang Biên đó là đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động gắn với các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ thành phố Hà Nội, MTTQ quận Long Biên phát động. MTTQ và các thành viên đã tổ chức tuyên truyền 3 buổi với 615 lượt người tham dự, 17 buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam, 20 buổi tuyên truyền về  phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Hình ảnh tuyên truyền của UBMTTQ phường

Năm 2020, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 với chủ đề: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” đã tổ chức 20/20 tổ dân phố đã có 72 ý kiến tập trung bàn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” qua đó đã phát huy tính dân chủ, sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư.

Tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với hàng 1000 lượt người tham dự đây đúng là một ngày hội của toàn dân đã tổ chức 01 đêm văn nghệ với 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc đã thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đã tổ chức nhận xét được 1076/1078 đảng viên đang sinh hoạt ở nơi cư trú theo quyết định 213.

Năm 2020 đã có 4264/4398 hộ đăng ký gia đình văn hóa; 17/17 tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa. Đã có 4047 /4264 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2020 và có 15/17 tổ dân phố đạt TDP văn hóa năm 2020.

Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, toàn phường có 38/46 người qua đời thực hiện hỏa táng do ảnh hưởng dịch Covid - 19 nên tỷ lệ hỏa táng năm nay thấp hơn năm 2019 đạt tỷ lệ 82,60%.  Tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 của thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có 77 đôi đăng ký kết hôn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát cho nên  MTTQ đã phối hợp với Tiểu ban quản lý di tích phường thực hiện không tổ chức lễ hội.Thực hiện tốt chủ đề hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường đã  phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây xanh tại các vườn hoa và các nhà văn hóa, nhà trường với số buổi là 25 buổi và 6155 lượt người tham gia. Các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động các hộ không chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư và không dùng than tổ ong để làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, giảm thiểu sử dụng túi nilong dùng 1 lần khó tiêu hủy, toàn phường còn 8 hộ chăn nuôi ngoài khu vực bãi và 2 hộ đun than do kinh doanh.

Thực hiện và vận động tốt quỹ “vì người nghèo” quỹ “ vì biển đảo Việt Nam” và ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19, MTTQ phường đã tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ năm 2020 ủng hộ quỹ “ Vì biển đảo Việt Nam” toàn phường đã ủng hộ được 129.755.000đồng.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng nhân dân toàn phường đã ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 với số tiền là 261.020.000 đồng và 1640 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác ...(  đặc biệt là tinh thần của nhân dân tổ dân phố số 15 đã huy động được 62.260.000 đồng và 400kg gạo) 6 tháng đầu năm đã thực hiện trích quỹ vì người nghèo tặng hộ cận nghèo và con hộ cận nghèo tết và phòng chống dịch Covid - 19 và tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 với tổng số tiền là 23.600.000 đồng trông đợt dịch bênh Covid -19 toàn xã hội đã quan tâm và tặng quà hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn hộ chính sách khó khăn , hộ bị cách ly khó khăn .Thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ đã ủng hộ được hơn 300 triệu đồng đã nộp về MTTQ quận Long Biên (Riêng Ban công tác mặt trận tổ dân phố số 15 vận động được 77.770.000đ)

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban thanh tra nhân dân ở phường luôn hoạt động có hiệu quả. MTTQ phường đã giám sát thường xuyên được 45 buổi về TTĐT, TTXD,VSMT và giám sát 6 quy chế dân chủ quận, đã tổ chức lấy 18 buổi lấy ý kiến đánh giá của công dân ở bộ phận 1 cửa với 285 phiếu phát ra kết quả 282 phiếu đánh giá rất tốt, 3 phiếu đánh giá tốt còn 100% trả kết quả đúng hẹn, tiếp dân niềm nở, giải thích rõ ràng. MTTQ đã phối hợp với TT HĐND- UBND tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu  HĐND các cấp trước và sau kỳ họp. Chất lượng của các buổi tiếp xúc được nâng cao, dân chủ, đúng luật. Điều đó càng khẳng định vai trò của MTTQ, các thành viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân. Trong đó, MTTQ đã thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giám sát, phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công các công trình tại địa phương.

Hình ảnh giám sát về trật tự xây dựng

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ phường Giang Biên tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Giang Biên ngày càng giàu đẹp./.