các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Việt Hưng trong 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 943
Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Đảng ủy phường Việt Hưng, sự quan tâm, tạo điều kiện, sự phối hợp chặt chẽ của chính...

Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 1133
Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tập trung...

Kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Công đoàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 1072
Công đoàn phường Việt Hưng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, và Quyết định 522 của...

Kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Công đoàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:20  | Lượt xem: 800
Công đoàn phường Việt Hưng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, và Quyết định 522 của...

Công tác lãnh đạo chỉ đạo và những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ phường Sài Đồng

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:20  | Lượt xem: 802
Kết quả 6 tháng đầu năm đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kết quả hoạt động của Hội LHPN phường 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 603
Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường Trực Đảng ủy phường, Hội LHPN phường Cự Khối đã tập trung thực hiện tốt nhiệm...

Những kết quả trọng tâm công tác của ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 626
Những kết quả trọng tâm công tác của ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2020

Công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 tại phường Phúc Lợi

Ngày đăng 20/07/2020 | 09:19  | Lượt xem: 543
Trên cơ sở bám sát Chương trình trọng tâm công tác năm 2020, Kế hoạch của UBND Quận Long Biên, UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 17/KH – UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 về...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 15/07/2020 | 11:12  | Lượt xem: 1262
6 tháng đầu năm 2020 chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Quận uỷ, HĐND quận, Đảng ủy - HĐND phường và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND phường,...

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III: Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng

Ngày đăng 13/07/2020 | 04:40  | Lượt xem: 1492
Với tinh thần chủ động khai thác những thuận lợi, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đã...

Kết quả hoạt động tổ dân phố phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 03:50  | Lượt xem: 1395
Nhận thức tổ dân phố là đơn vị thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi, phát huy các hình thức hoạt động tự quản của nhân dân. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo...

Tấm gương người tốt việc tốt, đồng chí đảng viên trưởng ban bảo vệ dân phố gương mẫu hết lòng phục vụ nhân dân.

Ngày đăng 10/07/2020 | 03:50  | Lượt xem: 1968
Đến với tổ dân phố số 6 nhắc đến tên đồng chí Kiều Thanh Hải không ai là không biết đến, nhiều lời khen ngợi được thốt ra, đây là tấm gương sáng để nhiều người học tập và noi theo.

Kết quả công tác Đoàn thanh niên phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 03:50  | Lượt xem: 1101
Với sự cố gắng, phấn đầu của đoàn viên, thanh niên toàn phường cùng sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, 6 tháng đầu năm 2020, công tác Đoàn thanh niên phường Phúc Đồng đã có...

Kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 10:18  | Lượt xem: 1141
Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, Quận ủy Long Biên, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 tác động, công tác Đoàn...

Kết quả công tác Hội Cựu chiến binh quận 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 04:14  | Lượt xem: 1019
6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn tác động tới hoạt động của hội CCB, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Song, với sự chủ động, công tác hội vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung...

Đoàn thanh niên phường Thạch Bàn với những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 08:08  | Lượt xem: 1186
Thực hiện chủ đề chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020: “ Thanh niên tình nguyện hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”, trong 6 tháng đầu năm đoàn phường Thạch...

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:20  | Lượt xem: 1135
6 tháng đầu năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng quận Long Biên đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 04:30  | Lượt xem: 1211
Bám sát chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ phường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khối Văn hóa – xã hội phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 04:30  | Lượt xem: 989
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình công tác năm 2020, lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện...

Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Thạch Bàn Vũ Hồng Phi tận tụy, trách nhiệm với công việc

Ngày đăng 07/07/2020 | 01:38  | Lượt xem: 1108
“Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, để nhân dân tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu trong mọi hoạt động, nói phải đi đôi với làm. Trong công...