các bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng - Kết quả công tác dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2020

Ngày đăng 05/01/2021 | 08:51  | Lượt xem: 1122
Chất l¬ượng dân số ngày càng đư¬ợc nâng lên góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao dân trí và là động lực thúc đẩy kinh tế phư¬ờng Sài Đồng ngày càng phát triển.

Hội CCB phường Đức Giang tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái của thế lực thù địch

Ngày đăng 05/01/2021 | 08:51  | Lượt xem: 1210
Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội CCB phường Đức Giang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ Đảng, Nhà nước chế độ XHCN trong đó nổi bật tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác...

Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Thạch Bàn năm 2020

Ngày đăng 04/01/2021 | 03:57  | Lượt xem: 1786
Mục tiêu ổn định và nâng cao chất lượng dân số, chuyển chiến lược công tác Dân số từ Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) sang Dân số và phát triển là một trong những nhiệm vụ trong tâm mà...

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:49  | Lượt xem: 1146
Được sự quan tâm, chỉ đạo của quận đoàn Long Biên, Đảng ủy phường Thạch Bàn, sự phối hợp của các ban,ngành, đoàn thể, trong năm 2020, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Bàn đã tập...

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội Cựu chiến binh quận năm 2021

Ngày đăng 29/12/2020 | 10:24  | Lượt xem: 6325
Năm 2021, Hội CCB Quận xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm chính sau những kết quả đạt được năm 2020.

Phúc Đồng tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

Ngày đăng 29/12/2020 | 09:23  | Lượt xem: 1277
Những năm gần đây, UBND phường Phúc Đồng đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận phục vụ...

Đoàn thanh niên phường Giang Biên hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2020

Ngày đăng 29/12/2020 | 09:23  | Lượt xem: 1053
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2020, Đoàn phường Giang Biên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2020. Kết quả Công tác Đoàn và phong trào Thanh...

Cô giáo Trần Thị Thu Hằng - Một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Nhà giáo tâm huyết với nghề”.

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:49  | Lượt xem: 1241
Trường mầm non Long Biên A được tách ra từ trường mầm non Long Biên và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Dù tuổi đời còn rất trẻ song nhà trường đã, đang và dần khẳng định chỗ đứng của...

Phường Thạch Bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:06  | Lượt xem: 1029
Với sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tình hình KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khá toàn diện

Kết quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Thạch Bàn năm 2020.

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:05  | Lượt xem: 935
Năm 2020 được Thành phố chọn chủ để “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các...

Kết quả hoạt động HĐND phường Phúc Lợi năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:05  | Lượt xem: 906
Ngay từ đầu năm,Thường trực HĐND phường đã tập trung chỉ đạo chủ động, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm của Thành phố, Quận, phường,...

Kết quả nổi bật của Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 03:05  | Lượt xem: 877
Năm 2020 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt nam phường Việt Hưng từ phường đến tổ dân phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu,...

Giang Biên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng 23/12/2020 | 10:04  | Lượt xem: 856
Năm 2020, “ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp”; chủ đề quận Long...

Kết quả hoạt động công tác Mặt trận phường Phúc Lợi năm 2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 1068
Năm 2020 mặc dù đại dịch covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, song Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã bám sát vào sự chỉ đạo của MTTQ quận, nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ,...

Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 731
Năm 2020 phát huy truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, cán bộ, hội viên Hội cựu TNXP Phường Ngọc Thụy luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do các cấp...

Những thành tích nổi bật của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Giang Biên năm 2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 750
Giang Biên phát triển không ngừng cả về đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và đã có bước phát triển toàn...

Gia Thụy thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) năm 2020

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 1188
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với việc thực...

Phường Gia Thụy tiếp tục giữ vững “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 05 năm (2016 - 2020)

Ngày đăng 21/12/2020 | 04:31  | Lượt xem: 484
Phường Gia Thụy nằm ở trung tâm Quận Long Biên, với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, bộ mặt đô thị ngày càng được thay đổi. Do vậy chức năng nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn ngày...

Sài Đồng: Lan tỏa từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Ngày đăng 16/12/2020 | 01:57  | Lượt xem: 950
Năm 2020, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của các...