các bài viết chuyên sâu

Sau một năm hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND phường Cự Khối năm 2016

Ngày đăng 18/01/2017 | 09:52  | Lượt xem: 1378
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, HĐND phường Cự Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp giữa UBND, UB...

Những kết quả nổi bật của Đoàn Thanh niên phường Ngọc Thụy nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày đăng 18/01/2017 | 08:10  | Lượt xem: 1982
Phát huy truyền thống quê hương Ngọc Thụy anh hùng, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và văn hoá cho thanh thiếu nhi; nâng cao sức hấp dẫn các phong trào cách...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương phường Phúc Đồng năm 2016

Ngày đăng 18/01/2017 | 08:02  | Lượt xem: 6010
Ban CHQS phường Phúc Đồng phát huy vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016

Kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Nông dân phường Cự Khối năm 2016

Ngày đăng 17/01/2017 | 02:35  | Lượt xem: 1699
Năm 2016, Hội Nông dân phường Cự Khối đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Hội và phong Nông dân phường.

Chủ động, trách nhiệm trong triển khai thực hiện

Ngày đăng 17/01/2017 | 09:07  | Lượt xem: 793
Những thành tích nổi bật của phường Thạch Bàn năm 2016 là sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức,...

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2016 của phường Bồ Đề

Ngày đăng 17/01/2017 | 08:49  | Lượt xem: 2793
Thanh thiếu niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong dựng nước và giữ nước. Gắn thanh niên với vận mệnh của dân tộc, Hồ Chí Minh, trong nhiều bài nói và...

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Đề được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen năm 2016

Ngày đăng 16/01/2017 | 04:11  | Lượt xem: 823
Năm 2016, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội LHPN Quận Long Biên, Đảng uỷ Phường, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ...

Phường Việt Hưng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới năm 2016.

Ngày đăng 16/01/2017 | 03:55  | Lượt xem: 1179
Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, thời gian qua,...

Kết quả hoạt động công tác lao động thương binh xã hội phường Giang Biên năm 2016

Ngày đăng 16/01/2017 | 08:21  | Lượt xem: 989
Trong năm qua công tác lao động thương binh xã hội phường Giang Biên đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đóng góp quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây...

Kết quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ phường Thạch Bàn năm 2016.

Ngày đăng 16/01/2017 | 07:46  | Lượt xem: 2421
Năm 2016, Được sự quan tâm của Đảng ủy phường và sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận, hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016 đã tập trung đổi mới phương...

Những kết quả nổi bật hoạt động Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối năm 2016

Ngày đăng 13/01/2017 | 04:26  | Lượt xem: 1142
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường, Liên đoàn lao động Quận, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các đoàn thể; Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Phường Việt Hưng quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017

Ngày đăng 13/01/2017 | 11:10  | Lượt xem: 1151
Xác định ngân sách đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của phường, do đó, trong nhiều năm qua, nhiệm vụ thu ngân sách...

Giang Biên thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Ngày đăng 12/01/2017 | 09:47  | Lượt xem: 1044
Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi đặt ra cho các đơn vị, bộ phận chuyên môn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất...

Kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường Phúc Lợi năm 2016

Ngày đăng 11/01/2017 | 11:10  | Lượt xem: 936
Xác định việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng . Phường Phúc Lợi đã nỗ lực thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2016

Đảng ủy phường Phúc Lợi hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng năm 2016.

Ngày đăng 11/01/2017 | 11:10  | Lượt xem: 1757
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyệt Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020; 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy. Đảng ủy phường Phúc Lợi luôn xác định, lựa chọn rõ nhiệm vụ...

Hội Nông dân phường Ngọc Thụy xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu trong hoạt động công tác Hội và Phong trào Nông dân năm 2016

Ngày đăng 11/01/2017 | 05:37  | Lượt xem: 898
Phát huy những thành tích của Hội trong những năm qua, cán bộ hội viên Nông dân phường Ngọc Thụy tiếp tục đồng sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017 và những năm...

Những kết quả hoạt động năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 11/01/2017 | 05:36  | Lượt xem: 1186
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Thụy luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là một kênh thông tin quan trọng phản ánh...

Kết quả thực hiện công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình phường Cự Khối năm 2016

Ngày đăng 11/01/2017 | 04:03  | Lượt xem: 2158
Cự Khối thực hiện có hiệu quả mục tiêu ổn định dân số, nâng cao chất lượng dân số để tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội năm 2016

Thăm một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày đăng 10/01/2017 | 05:26  | Lượt xem: 852
Nhân ngày “Thế giới phòng, chống HIV/AIDS” (1/12) và hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS chúng tôi - lãnh đạo tổ dân phố cùng nhóm thiện nguyện trường THTP Thạch Bàn đến thăm nhà bà Tuyết tại tổ...

Kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy phường Giang Biên năm 2016

Ngày đăng 10/01/2017 | 04:01  | Lượt xem: 5214
Trong quá trình lãnh đạo, đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng đảng là then chốt. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV, Chương...