an ninh quốc phòng

Tòa án nhân dân quận Long Biên thí điểm nộp tạm ứng án phí, lệ phí online từ 1/10/2022
Ngày đăng 27/09/2022 | 16:07  | Lượt xem: 901

TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định 273/QĐ-TANDTC về triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tòa án nhân dân quận Long Biên là một trong 5 đơn vị trên cả nước triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí online từ ngày 01/10/2022.

Cũng theo Quyết định 273, việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia còn được thực hiện tại TAND các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Hai Bà Trưng thuộc Thành phố Hà Nội. Thời điểm thực hiện thí điểm là từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chánh án các Tòa án nhân dân được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại đơn vị. Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện sự chỉ đạo của Toà án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân quận Long Biên đang khẩn trương chuẩn bị các trang thiết bị, điều kiện cần thiết để thực hiện thí điểm. Theo đó, người dân trên địa bàn quận Long Biên sẽ được tiếp cận và thụ hưởng các lợi ích của dịch vụ thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Song song với việc giải quyết, xét xử các loại án để đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác năm; cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân quận Long Biên quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.