an ninh quốc phòng

Quận Long Biên tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
Ngày đăng 20/10/2022 | 19:55  | Lượt xem: 742

Chiều 20/10/2022, Quận uỷ Long Biên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Đại tá Mai Trung Tuyến - Đảng ủy viên Đảng ủy BTL, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí UVBTV Quận uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, UBND Quận, lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị của Quận, các đồng chí trong Đảng ủy Ban CHQS Quận; Công an Quận; lãnh đạo các Phường và đại biểu các đơn vị Dân quân tự vệ.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 (Khóa XI)

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết và các tham luận về những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thể hiện nhận thức cũng như những nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quận trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận toàn dân, khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền từ Quận đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Đ/c Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh vị trí quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn Quận. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong Quận về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị  đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nắm, dự báo và giải quyết tốt tình hình, tích cực đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Đại tá Mai Trung Tuyến - Chủ nhiệm kỹ thuật BTL Thủ đô HN trao thưởng cho các tập thể
Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy trao thưởng cho các tập thể
Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND Quận trao thưởng cho các cá nhân

Nhân dịp này UBND Quận đã khen thưởng 25 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới./.