an ninh quốc phòng

Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Đảng bộ Quân sự quận Long Biên
Ngày đăng 13/09/2022 | 09:24  | Lượt xem: 517

Thời gian qua, bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy quân sự Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Qua đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để cán bộ, đảng viên phát huy hết vai trò trách nhiệm, Đảng ủy Quân sự Quận chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, việc rèn luyện cho đảng viên có bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh. Bằng nhiều biện pháp thiết thực, công tác giáo dục rèn luyện đảng viên của đơn vị thời gian qua đã phát huy hiệu quả, nhờ đó chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên. Cụ thể cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì. Đây là biện pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Cùng với đó việc thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm, nhất là việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên thi đua vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đồng chí đại biểu dự Diễn tập khu vực phòng thủ quận Long Biên năm 2021

Bên cạnh đó, việc nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên được cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Nhất là việc thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên thông qua cấp ủy, chính quyền địa phương, qua gia đình cán bộ; quản lý chặt chẽ các loại giấy tờ do quân đội cấp được đơn vị duy trì thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả, qua đó giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp phân tích, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên chính xác, để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những mặt còn hạn chế; đề ra biện pháp khắc phục, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân có chất lượng thực hiện nhiệm vụ tốt, góp phần định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc giao đảng viên, nhất là đảng viên trẻ thực hiện việc khó, việc mới để thử thách được cấp ủy Đảng quan tâm.

Thực tế cho thấy, trong đợt dịch Covid -19 bùng phát lần thứ tư, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chốt kiểm soát dịch được thành lập, các khu cách ly y tế tập trung đưa vào hoạt động, cán bộ đảng viên của đơn vị đã hăng hái xông pha nơi tuyến đầu. Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Chính vì vậy khi được giao nhiệm vụ, cán bộ đảng viên đều xác định tốt tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ…

Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch, đơn vị còn tham mưu với Quận ủy, UBND Quận làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Quận bảo đảm an toàn, được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cán bộ, đảng viên Ban CHQS Quận không quản ngại khó khăn, tích cực chuẩn bị, tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao. Do thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nên đơn vị không có hiện tượng vi phạm kỷ luật, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.