an ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy quân sự Quận tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “50 Ngày thi đua lập công Quyết thắng”
Ngày đăng 04/11/2022 | 09:20  | Lượt xem: 446

Sáng 04/11/2022, Ban CHQS quận Long Biên tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “50 Ngày thi đua lập công Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Dự Lễ phát động thi đua cao điểm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS Quận; đại diện các ban ngành Quận; cán bộ, nhân viên Ban CHQS Quận và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm
Toàn cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm "50 ngày thi đua lập công quyết thắng"
Đ/c Thượng tá Lê Xuân Hạnh - CTVP kiêm CNCT, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT
Ban CHQS Quận phát động đợt thi đua cao điểm trong LLVT quận Long Biên
Đ/c Ngô Đức Huy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thạch Bàn
đại diện cho các khối thi đua của LLVT quận Long Biên phát biểu tại Lễ phát động

Với chủ đề 50 Ngày thi đua lập công Quyết thắng, thời gian thực hiện đợt thi đua 50 ngày, từ ngày 09/11/2022 đến ngày 28/12/2022; tập trung thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua như: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội về thực tiễn diễn ra Chiến dịch phòng không 12 ngày đêm 12/1972; làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quận thấy rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước; âm mưu, thủ đoạn của địch, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội, địa bàn và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các khối thi đua tham gia ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng” có ý nghĩa chính trị sâu sắc để tuyên truyền sâu rộng và khẳng định vị trí, ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta; có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quận; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân, phát huy tiềm năng sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, làm chuyển biến toàn diện hoạt động trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022./.