an ninh quốc phòng

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 29/10/2018 | 14:42  | Lượt xem: 32450

Nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch của Thành phố giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Ủy ban nhân dân quận Long Biên triển khai Kế hoạch số 396/KH-UBND, ngày 22/10/2018 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Theo Kế hoạch, một số mốc thời gian công tác chính cụ thể như sau:

- Việc rà soát, bình cứ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2018;

- Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS từ ngày 12/11 - 20/11/2018;

- Tổ chức khám sức khỏe từ ngày 18/12 - 22/12/2018;

- Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 30/12/2018;

- Hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số từ ngày 09/01 - 12/01/2019;

- Phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân xong trước ngày 16/01/2019;

- Cấp phát quân trang cho công dân trước 03 - 05 ngày giao quân;

- Thời gian giao quân 01 ngày (dự kiến từ 18/02 - 25/02/2019)

- Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 xong trước ngày 20/3/2019

Xem toàn văn kế hoạch tại đây