an ninh quốc phòng

Kiêm tra bắn đạn thật cho dân quân năm thứ nhất và Dân quân cơ động quận năm 2022
Ngày đăng 09/06/2022 | 09:16  | Lượt xem: 551

Sáng ngày 9/6/2022, tại trường bắn xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Ban CHQS quận tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất và Dân quân cơ động của quận năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 488/KH-BCH ngày 01/6/2022 của Ban chỉ huy quân sự quận về việc kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất và Dân quân cơ động của quận năm 2022. Tham gia bắn đạn thật gồm 155 đồng chí đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định.

Quán triệt kế hoạch kiểm tra cho lực lượng Dân quân tham gia bắn đạn thật

Trong thời gian 1/2 ngày, các chiến sỹ đã được kiểm tra nội dung: bắn súng AK bài 1 (bắn mục tiêu ẩn hiện, cố định ban ngày) và AK bài 1b (bắn mục tiêu cố định ban ngày). Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm, nhằm đánh giá phương pháp, kết quả huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí của lực lượng dân quân năm thứ nhất và dân quân cơ động; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho chiến sỹ, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Kiểm tra bắn đạn thật súng AK bài 1, 1b cho Dân quân năm thứ nhất và Đại đội cơ động Quận

 Kết quả kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân năm thứ nhất và Ddại đội dân quân cơ động 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá và giỏi, trong đó có 20 % đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.